Garraioa 2020-21 Ikasturtea

Ondorengo taulan zehazten da autobusaren ibilbidea eta geltoki bakoitzaren ordutegia.

Oharra: geltokian 5 min. lehenago egon behar duzue.

LOTURA-AUTOBUSA (LANTZADERA) ZERBITZUA

Aurten ez da Lantzadera zerbitzurik eskainiko. Izan ere, 2020-21erako Prebentzio eta Kontingentzia Planek garraioaren erabilera behar-beharrezko testuinguruetara mugatzea lehenesten dute, eta aldi berean, diseinatutako ordutegi berriek denbora tartea nabarmen handitu dute eraikinen arteko ikasle mugimenduak erraztuz.