Skip to main content

Eginkizunak

Eskola Kontseiluaren eginkizun indarreko legerian jasotakoak dira, eta, hauek dira nagusiki:

  1. Diziplina-gatazken ebazpena ezagutzea eta gatazka horiek indarrean dagoen araudiarekin bat datozela zaintzea. Zuzendariak hartutako diziplina-neurriak ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten ikasleen jokabideei badagozkie, Eskola Kontseiluak, gurasoek edo tutoreek eskatuta, hartutako erabakia berrikusi eta, hala badagokio, neurri egokiak proposatu ahal izango ditu.
  2. Zuzendaritza-taldeak urtero prestatuko duen ikastetxearen programazio orokorra onartzea eta ebaluatzea.
  3. Ikastetxearen ildo pedagogiko orokorraren aplikazioan parte hartzea, eskola-jarduera osagarriak, eskolaz kanpoko jarduerak eta eskola-zerbitzuak programatzeko eta garatzeko jarraibideak prestatzea, eta, hala badagokio, eskola-zerbitzuei dagokienez esku hartzea, hezkuntza-administrazioek ezarritakoaren arabera.
  4. Zentroak kultura-, kirol- eta jolas-jardueretan parte hartzeari buruzko irizpideak ezartzea, bai eta ikastetxeak laguntza eman diezaiekeen laguntza-ekintzetan parte hartzeari buruzkoak ere.
  5. Titularrak proposatuta, ikastetxearen barne-araudia onartzea.
  6. Ikastetxeko bizikidetza, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta norberaren, familiaren eta gizartearen esparru guztietan gatazkak modu baketsuan konpontzea bultzatuko duten neurriak eta ekimenak proposatzea.